Virker selskremmeren?

selskremmerJa – ingen sel med normal hørsel kan motstå den 189 desibel høye lyden som selskremmeren sender ut med uregelmessige mellomrom under vann.
Beviset er at vi over ca 20 år har solgt over 1.000 systemer - hvorav mer enn 600 i Norge, resten over hele verden.

Selskremmeren har svært god effekt der den brukes rett. Sjekk strømforsyning og tilkoblinger ofte, og send inn utstyret hvert annet år for sjekk og kalibrering. Dårlige batterier eller tilkoblinger er dessverre ofte årsaken til at brukere opplever at utstyret ikke virker tilfredsstillende.
Et annet tips er å sette ut skremmeren i anlegget i god tid før utsett av fisk, da det er enklere å holde borte selen, enn å få den bort etter at den har blitt vant med ”matfatet”.I noen tilfeller kan en oppleve at gamle, store dyr ikke reagerer på selskremmeren. Dette kommer av at dyret har skadet hørsel, og i disse tilfellene er det kun avlivning som er effektivt.

Skremmes fisken av lyden?

Nei – selskremmeren opererer på frekvenser som ligger utenfor fiskens evne til å oppfatte lyd. Selv om vi plasserer fisk og lydhode oppi et kar vil ikke fisken reagere på lyden. Sel derimot vil allerede 1000 meter unna merke lyden, og innenfor en radius på 300 meter vil den normalt ikke komme.

Lading?

Ved konstant lading av batteriet via nettstrøm er det vik tig å sjekke batteriets tilstand regelmessig. Et batteri er ikke evigvarende!. Dårlig batteri er falsk tr ygghet, lyden kan høres godt av røkterne på anlegget, mens effekten er minimal. Ved manglende landstrøm kan utstyret drives av batteriet alene.

Hvordan plassere skremmeren I anlegget?

Det er viktig at lydhodet har fritt ”utsyn” i alle retninger for å beskytte et anlegg optimalt. Kabelen fra elektronikkenheten over vann og ned til lydhodet er 25 meter. Dersom notposene er grunnere enn ca 20 meter er det beste å plassere skremmeren så sentralt inne i anlegget som mulig. Dersom posene er dypere enn 20 meter anbefaler vi å benytte 2 skremmere som diagonalt dekker anlegget fra to sider

for potentially additive or synergistic actions (e.g.1. The need for dose titration or substitution of viagra pill.

. En annen fordel med denne løsningen er at om et av systemene av en eller grunn skulle slutte å virke, så har man en sikkerhet i det andre.

 

Andre momenter å være oppmerksom på:selskremmer geir viggo

  • Sel rundt merdene vil stresse spesielt laksen slik at appetitten reduseres og i verste fall framprovoserer sykdom. Flere kunder rapporterer der for om forbedret tilvekst etter at Lofitech 
  • Selskremmer er kommet på plass i anlegget – uten at man har registrert direkte angrep på posene.
  • Miljømessig er skremmeren en del av sikkerhetssystemet mot rømming, og mer humant enn sk yting og annen avlivning av predatorer.
  • Installert selskremmer bør være et moment i forhandlingene med forsikringsselskapene om reduksjon i premiene. Med en g jennomsnittlig levetid på 5 år er skremmeren en rimelig forsikring, og tjener seg rask t inn.
  • Systemet er meget enkelt å installere. Installasjons – og bruksmanual medfølger . Det er også enkelt å flytte systemet fra en lokalitet til en annen.
  • Ved avstenging av utstyret, husk å slå på skremmeren når dykkere/arbeidere forlater anlegget.
  • Vi anbefaler at systemet sendes inn til oss hvert annet år for service og om nødvendig justering av frekvensen . Dersom ikke lydhode eller elektronikk kort må skiftes er dette en billig forsikring for at skremmeren virker.

Referanser gis for de som måtte ønske det. Også fra tråling/longlinere og elveeierlag.