Skip to main content

Lakseelver og elvemunninger

I noen lakseelver blir store mengder laks tatt av selen idet laksen skal opp i elva for å gyte. Dette kan gi en større belastning på laksen enn det som er godt for den naturlige balansen. I tillegg stresser selen laksen, slik at den sjeldnere biter på fiskekroken.

Flere elveeiere og fiskerlag både i Norge og andre land i Europa har gått til innkjøp av selskremmer og montert den på en strategisk plass i nærheten av elvemunningen, og på den måten holdt selen på god avstand.

I Lærdalselva har de hatt selskremmer i flere år, og de er helt klare på at dette er et utstyr som har gjort nytte for seg.

Lofitech kan være med på å anbefale den mest gunstige plassen å plassere ut selskremmeren.

Bilder fra Lærdalselva


Adresse:
Bolleveien 1
8370 Leknes

Kontaktinfo:
Tlf: 99 64 34 04
E-post: info@lofitech.no

Sidene er utviklet av Olufsen Media AS