Skip to main content

Oppdrettsanlegg

Når selen nærmer seg et oppdrettsanlegg, så vil fisken bli stresset. Appetitten reduseres, og sykdommer kan lettere slippe til. Er en riktig uheldig, så kan selen også skade oppdrettsnøtene.

En selskremmer strategisk plassert i et anlegg vil holde selen på god avstand fra anlegget. Skremmeren er enkel å montere og enkel i bruk. Mange oppdrettere har brukt Lofitech selskremmere i 30 år. Hvert år selges et antall nye skremmere til oppdrettsanlegg spredt rundt omkring i verden.

Det er viktig å ikke forveksle selskremmerne med enkle «pingere» som bare sender svake lyder og har helt andre bruksområder. For at selen skal holde seg borte over lengre tid, sendes det kraftige lydsignaler med ujevne/uforutsigbare mellomrom.

Skremmeren drives av batterier, gjerne med konstant lading med landstrøm. For å få tilstrekkelig lydtrykk, må batteriet ha god kapasitet.

Det bør være en skremmer på hver lokasjon – på noen lokasjoner vil det være gunstig med to skremmere. Dersom en setter ut fisk på en ny lokasjon, kan det være gunstig å plassere ut en selskremmer en stund før fisken kommer i anlegget.


Adresse:
Bolleveien 1
8370 Leknes

Kontaktinfo:
Tlf: 99 64 34 04
E-post: info@lofitech.no

Sidene er utviklet av Olufsen Media AS