Skip to main content

INFORMASJON

Virker selskremmeren?

Ja! – all sel med normal hørsel vil rømme bort fra den 189 desibel høye lyden som selskremmeren sender ut med uregelmessige mellomrom under vann.

Et sikkert tegn på dette er at vi over i over 30 år har solgt over 1.000 systemer - hvorav mer enn 600 i Norge, resten over hele verden. Til stadighet selger vi nye systemer til tidligere kunder fordi de skal anlegge en ny lokalitet, eller deres gamle skremmer er utslitt.

Ulike forskningsinstitutt har også gjort forsøk, og gjennom dette dokumentert at selskremmeren holder seler og en del andre sjøpattedyr på avstand.

 

Skremmes fisken av lyden?

Nei! – selskremmeren opererer på frekvenser som ligger utenfor fiskens evne til å oppfatte lyd. Selv om vi plasserer fisk og lydhode oppi et kar vil ikke fisken reagere på lyden. Sel derimot vil allerede 1000 meter unna merke lyden, og innenfor en radius på 300 meter vil den normalt ikke komme.

Lading?

Ved konstant lading av batteriet via nettstrøm er det viktig å sjekke batteriets tilstand regelmessig. Et batteri er ikke evigvarende!

Dårlig batteri gir falsk trygghet. Lyden kan høres godt av røkterne på anlegget, mens effekten er minimal. Ved manglende landstrøm kan utstyret drives av batteriet alene.

Hvordan plassere skremmeren i anlegget?

Det er viktig at lydhodet har fritt ”utsyn” i alle retninger for å beskytte et anlegg optimalt.

Kabelen fra elektronikkenheten over vann og ned til lydhodet er 25 meter. Dersom notposene er grunnere enn ca 20 meter er det beste å plassere skremmeren så sentralt inne i anlegget som mulig. Dersom posene er dypere enn 20 meter anbefaler vi å benytte to skremmere, en i hvert motstående hjørne, der hver av dem dekker anlegget fra to sider. En ekstra fordel med denne løsningen er at om et av systemene av en eller grunn skulle slutte å virke, så har man en sikkerhet i det andre.

Andre momenter å være oppmerksom på

 • Sel rundt merdene vil stresse laksen slik at appetitten reduseres og i verste fall framprovoserer sykdom. Flere kunder rapporterer om forbedret tilvekst etter at de har tatt i bruk selskremmer fra Lofitech.

 • Miljømessig er skremmeren en del av sikkerhetssystemet mot rømming, og langt mer humant enn skyting eller annen avlivning av predatorer.

 • Installert selskremmer bør være et moment i forhandlingene med forsikringsselskapene om reduksjon i premiene. Med en gjennomsnittlig levetid på 5 år er skremmeren en rimelig forsikring, og tjener seg raskt inn.
 • Systemet er meget enkelt å installere. Installasjons – og brukermanual medfølger. Det er også enkelt å flytte systemet fra en lokalitet til en annen. (Husk bare å vurdere eventuell desinfisering før utplassering på ny lokasjon)

 • Ved dykking bør skremmeren slås av for at dykkerne ikke skal få skadet hørsel. Husk å slå på skremmeren igjen når dykkere/arbeidere forlater anlegget.

 • Vi anbefaler at systemet sendes inn til oss hvert annet år for service og om nødvendig justering av frekvensen og eventuell utskifting av utslitte deler. Dette er en billig forsikring for at skremmeren virker optimalt.

 • Referanser gis for de som måtte ønske det.

Teknisk data (standardutgave)

 • Strømforbruk:

  Ca 0.4A / 12V
  Forbruk lydimpuls: 30A / 12V

 • Lydtrykk:
  Ca 189dB / µP / m
 • Rekkevidde:
  Ca 300m (radius fra svinger / lydhode)
 • Dekningsområde:
  280.000 kvm
 • Kabellengde:
  Fra kontrollenhet til lydhode: 25m
 • Kundetilpasning:
  Lofitech kan tilpasse produktet i ulike retninger, basert på dine behov. Ta kontakt for å drøfte behov og muligheter.

Kontrollenhet


Adresse:
Bolleveien 1
8370 Leknes

Kontaktinfo:
Tlf: 99 64 34 04
E-post: info@lofitech.no

Sidene er utviklet av Olufsen Media AS